Senatoren vragen onderzoek naar financiering Brussels gewest

Vier Vlaamse senatoren vragen de regering in een resolutie om een onderzoek in te stellen naar de federale financiering van het Brussels gewest en een analyse te maken van de grondwettelijke tweetaligheid en de federale loyauteit. Zo meldt initiatiefnemer Lionel Vandenberghe (Spirit).

Belga

De resolutie werd mee ondertekend door Jean-Marie De Decker (VLD), Mia De Schamphelaere (CD&V) en Hugo Coveliers (VLD) en is vrijdag ingediend.

Lionel Vandenberghe stelt dat het debat over de financiering van Brussel nood heeft aan objectieve gegevens. De hoofdstedelijke functie brengt zowel lusten als lasten met zich mee. Een objectieve en onafhankelijke studie moet nagaan in hoeverre de huidige financiële bijdragen van de federale overheid tegemoet komen aan de reële noden van het gewest, zo meent de Spirit-senator.

Het debat inzake de financiering van Brussel kan volgens hem niet los gezien worden van andere elementen eigen aan de hoofdstedelijke functie van Brussel, zoals de toepassing van de grondwettelijke tweetaligheid en de noodzaak van federale loyauteit van het hoofdstedelijk gewest. "Het kan niet dat Brussel steeds opnieuw bijkomende federale financile middelen krijgt toegeschoven zonder dat bijvoorbeeld de grondwettelijk vastgelegde tweetaligheid in de hoofdstad wordt gegarandeerd", meent Vandenberghe.

De senatoren willen dat de regering een half jaar na de goedkeuring van de resolutie verslag uitbrengt aan de Senaat over het onderzoek en de analyse.