Bibliotheken Sint-Joris en Terkoest blijven open voor scholen

De oudercomités, schooldirecties en verenigingen van Sint-Joris en Terkoest hebben een petitie met ruim 2.000 handtekeningen gebundeld in een grote Boze Bieb-Boek, en dat overhandigd aan het schepencollege. Ze protesteerden met hun actie tegen de voorgenomen sluiting van de bibliotheekposten in beide parochies. Diverse sprekers kwamen pleiten voor het behoud van de uitleenposten. Hun argumenten waren kleinschaligheid, de bieb als ontmoetingsgelegenheid, mobiliteit, het bestaan van een leesclub en vooral de nabijheid van de scholen. Precies onder druk van de scholen heeft het gemeentebestuur intussen een nieuw engagement genomen: de locaties Sint-Joris en Terkoest blijven behouden voor de scholen. De schooldirectie krijgt als het ware de sleutel van de bieb en zal zelf instaan voor de uitleningen. De gemeente gaat ook het engagement aan om de collectie aan te vullen. Voor de derde graad wordt bovendien een georganiseerd bezoek gepland aan de centrale bibliotheek. Later volgt nog overleg voor de vrije uitleningen met de verenigingen.

jforier

Het bibiliotheek-dossier is daarmee overigens nog niet van de baan. Ook op de jeugd-, sport-, en cultuurraad zal het dossier nog voorkomen, en worden verdere overlegmomenten gepland. Groen! en VLD drukten hoedanook de vrees uit dat een uitdovingsbeleid is ingezet, en ze gaven duidelijk te kennen dat ze daar tegen zijn.