Salvator bouwt nieuw rusthuis en serviceflats

De congregatie van de Salvatorianessen bouwt naast het huidige Salvatorklooster een nieuw rusthuis. Dat bleek een goedkopere oplossing dan het huidige gebouw uit 1974 te renoveren. Het nieuwe complex zal 177 eenpersoonskamers tellen. Tegen de herfst van 2006 moet het rusthuis klaar zijn. Bijna tegelijk verrijzen 36 serviceflats. Die komen midden 2007 in gebruik. De totale investering bedraagt 15 miljoen euro.

jforier

"Dit kadert helemaal in de uitbouw van de zorgcampus Salvator," zegt zuster Johanna Vorstermans, directrice van het rusthuis. "Op deze site heb je al een ziekenhuis, het Salvatorhome voor dementerende bejaarden, het huidige rusthuis en de serviceflats. Belangrijk is ook dat we een tiental kamers vrijhouden voor kortverblijvers. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld ontslagen worden in het ziekenhuis, maar nog niet volledig zelfstandig naar huis kunnen. Die personen kunnen dan een tijdje bij ons verblijven."

"Het oude gebouw voldoet niet meer aan de huidige normen," vult Rudy Matheus, voorzitter van de raad van bestuur van de vzw Salvatorrusthuis aan. "De renovatie zou 75 procent van een nieuwbouw kosten. Bovendien zijn wij het laatste rusthuis dat zo'n grote subsidie kon krijgen van het ministerie van Welzijn. Dat betaalt 60 procent van de prijs. Onze bewoners krijgen extra comfort. Per persoon voorzien we 65 m2 leefruimte. Dat is 10 m2 meer dan nu. De kamers groeien van 22 naar 27 m2. Per 10 kamers is een eigen ontspanningszaal en zijn badkamers voorzien. De totale oppervlakte van onze site stijgt van 8.000 naar 11.000 m2." De kamers kunnen aan mekaar worden gelinkt.

Het oude rusthuis heeft nog geen nieuwe bestemming. Het pand afbreken staat alleszins niet op de planning. "We hebben een architect gevraagd te becijferen hoeveel het kost om het gebouw te renoveren," zegt zuster Johanna. Als we dat weten, gaan we nadenken over de bestemming. Het is evident dat dit gebouw een functie in de zorgsector krijgt." Meer dan 130 bejaarden staan op de wachtlijst voor een plaatsje in het Salvatorrusthuis.