Verhofstadt: "DHL persoonlijke nederlaag"

Premier Guy Verhofstadt beschouwt de afloop van het DHL-dossier "een beetje als een persoonlijke nederlaag".

Belga

Dat zei hij zondag op het VTM-middagnieuws en op de Franstalige zenders RTL en RTBF.

Verhofstadt zei dat hij erin geslaagd was de drie regeringen (de federale, Vlaamse en Brusselse) op één lijn te krijgen en weet de mislukking van een akkoord over een uitbreiding van DHL op de luchthaven van Zaventem aan de bijkomende voorwaarden die het koeriersbedrijf op het einde van de onderhandelingen stelde.

Toch relativeerde de premier een en ander. Hij zei dat er bij de rulingcommissie die afhangt van het ministerie van Financiën, en die steun geeft aan investeringen, momenteel 228 dossiers zijn ingediend.

Verhofstadt toonde zich optimistisch over de evolutie van de werkgelegenheid als gevolg van de economische groei. Volgens hem zijn er sinds '99 300.000 banen bijgekomen in België.

Wat het stookoliefonds betreft zei de premier op VTM dat er in de loop van de komende weken voorschotten zullen uitbetaald worden aan de OCMW's.