"België moet eigen imams opleiden"

Kamerlid Cemal Cavdali (sp.a) wil verder gaan dan Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen (VLD). Hij vindt dat België zelf imams moet opleiden binnen het Belgische onderwijs. Zo krijg je imams die vertrouwd zijn met onze maatschappelijke en politieke cultuur en die ook de moslimgemeenschap in ons land beter begrijpen, zei Cavdali.

Belga

Cavdali, zelf een imam van Turkse komaf, reageert daarmee op het voorstel van minister Keulen. Die wil alle buitenlandse bedienaars van een eredienst verplichten een inburgeringscursus te volgen. Cavdali zegt 100 procent achter het voorstel te staan om buitenlandse geestelijken Nederlands te laten leren. Toch vreest hij dat die inburgering een slag in het water zal zijn. Welke integratie kan men verwachten van een 40-jarige Turkse imam die hier maar drie jaar woont, vraagt hij. Daarom wil Cavdali verder gaan.

Er moeten voor hem eigen Belgische imams komen die in ons land geboren en opgeleid zijn. Daarvoor zou er binnen het Belgische secundair onderwijs een opleiding moslimpredikant of imam moeten komen, aangevuld met een opleiding in islamkunde aan de theologische faculteit van de Belgische universiteiten. Of er zouden speciale scholen opgericht kunnen worden die naast de vakken voor imam natuurlijk ook alle verplichte schoolvakken zouden onderwijzen.

Een dergelijke ingreep zou de integratie een grote stap vooruit helpen, meent Cavdali. Moskeeën zijn immers meer dan loutere gebedshuizen. Het zijn ontmoetingsplaatsen, plaatsen van sociale controle, maar helaas soms ook haarden van gettovorming en stagnatie. Imams die door de Turkse autoriteiten voor drie jaar naar Belgische moskeeën worden gestuurd, hebben geen voeling met onze maatschappij en kunnen niet meeleven met de Belgische moslims.

Belgische imams zouden wel vertrouwd zijn met de westerse cultuur en ze zouden ook beter de noden en verwachtingen begrijpen van de tweede en derde generaties migranten. Cavdali besprak zijn mening al met minister Keulen tijdens een avondmaal naar aanleiding van de ramadan in Beringen en die vond het naar verluidt een waardevol idee.