Vlaamse regering buigt zich vanavond over actuele politieke dossiers

De Vlaamse regering komt vanavond bijeen om zich te buigen over thema's als de gevolgen van de federale begroting, het dossier-DHL, het communautaire Forum en de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat wordt vernomen van de woordvoerster van minister-president Yves Leterme.

Belga

De vergadering begint vrij laat (er is sprake van 20 tot 20.30 uur) omdat Leterme, die in de Vlaamse regering ook bevoegd is voor Landbouw, maandag aanwezig is op de Europese landbouwraad in Luxemburg.

Op de agenda staat onder meer de federale begroting, waarin bepaald wordt dat de gemeenschappen en de gewesten vanaf volgend jaar de werkgeversbijdrage op het vakantiegeld van hun ambtenaren aan de sociale zekerheid moeten doorstorten.

Verschillende Vlaamse ministers reageerden daar de afgelopen dagen al ontstemd en/of verrast op omdat de maatregel zonder overleg met Vlaanderen werd genomen.

Het politiek bestuur van CD&V vroeg maandagochtend dat de Vlaamse regering over de maatregel duidelijkheid vraagt van de federale regering vo/o/r het communautaire Forum dinsdag van start gaat. In een reactie daarop zei de woordvoerster van Leterme dat de Vlaamse regering daarover eerst vanavond bijeenkomt.

Ook het Forum staat op de agenda evenals DHL, naar aanleiding van het antwoord dat het koerierbedrijf vandaag op het federale compromisvoorstel geeft. Ook de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde wordt besproken door de Vlaamse regering. Dat gebeurt naar aanleiding van de uitnodiging die federaal premier Guy Verhofstadt naar de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringsleiders heeft gestuurd om daarover van gedachten te wisselen. Dat zal gebeuren tijdens een informeel diner dat woensdagavond om 20 uur is gepland.