Geert Lambert nieuwe voorzitter Spirit

Geert Lambert is door de leden van Spirit verkozen als nieuwe partijvoorzitter. Lambert, die al waarnemend voorzitter was, kreeg 88,5 pct van de uitgebrachte stemmen.

Belga

Daarmee hield hij de twee andere voorzitterskandidaten -Eric Feremans en Jan Bucquoy- ver achter zich.

Feremans haalde 4,95 pct van de stemmen en Bucquoy 4,17 pct. Er waren ook 2,5 pct onthoudingen. Annelies Storms en Stefaan Walgraeve werden door de partijleden verkozen als ondervoorzitter.

Willy Willems is algemeen secretaris en Paul Vanden Bempt algemeen penningmeester. Voorzitter van de algemene ledenvergadering is Lieven Ral.