Biologen adviseren vangstverbod kabeljauw in Noordzee

Vissers moeten volgend jaar de kabeljauw in de Noordzee met rust laten. De kabeljauwstand is "uiterst laag", hebben visserijbiologen van de Universiteit van Wageningen (Nederland) maandag gezegd.

Belga

Het ministerie van Landbouw neemt het advies mee in de Europese onderhandelingen in december over de vangstquota voor volgend jaar.

Vorig jaar adviseerden de biologen van het instituut ICES ook een vangstverbod voor kabeljauw in te stellen. De ministers van Visserij van de lidstaten van de Europese Unie besloten toen dat vissers in 2004 toch een hoeveelheid mochten vangen.

Volgens de biologen is het ook met de scholstand slecht gesteld. De vangst moet met ongeveer de helft terug om de soort goed te laten herstellen. Ook de quota voor makreel moeten naar beneden. Het ICES heeft een daling van de visstand waargenomen. Biologen adviseren de vangst voor 2005 met minimaal eenvijfde te beperken.

De tongstand is dit jaar gegroeid. De biologen adviseren daarom een lichte uitbreiding van de vangst voor volgend jaar ten opzichte van 2004. Ook het quotum voor horsmakreel kan naar boven worden bijgesteld.

Stichting De Noordzee maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling van verscheidene visbestanden als schol, kabeljauw, makreel, horsmakreel en soorten als wijting en zandspiering. De milieuorganisatie is daarom kritisch over de vangstadviezen. "Het lijkt wel alsof de visserijbiologen en het ministerie niet hardop durven zeggen dat de meeste visstanden alleen maar verder achteruitgaan. Op deze wijze worden de geit en de kool gespaard."