Vier pct van de aangevoerde grond is zwaar verontreinigd

Er is een lichte verontreiniging bij één op vijf aangevoerde gronden. Bij vier pct van de aangevoerde gronden is er sprake van zware verontreiniging en dient er gesaneerd te worden. Dat blijkt uit tellingen van de Grondbank, één van de organisaties die bodembeheerraporten afleveren.

Belga

Sinds 1 april moet zowat alle grond die in Vlaanderen wordt uitgegraven (vanaf 250 kubieke meter grond of grond die verdacht is) grondig worden geanalyseerd. De grondbank zorgt op basis van die analyses voor bodembeheerrapporten. Die rapporten zeggen waarvoor de aangevoerde grond mag worden gebruikt. De afnemers (particulieren of bedrijven) die een bodembeheerrapport vragen, kennen zo de origine van de aangevoerde grond.

De vzw Grondbank behandelde dit jaar al zo'n 1.750 dergelijke analyses, goed voor tien miljoen ton grond. Hieruit blijkt dat 20 pct van de aangevoerde gronden niet in aanmerking komt voor vrij gebruik. Dan is er sprake van een lichte verontreiniging. "De grond mag niet voor eender wat gebruikt worden, bijvoorbeeld niet om een tuin op te voeren. Maar bijvoorbeeld wel voor fundamenten of om een oprit aan te leggen", aldus Marc Dillen, algemeen directeur van de Vlaamse Confederatie Bouw. In vier pct van de gevallen is er sprake van ernstige verontreiniging en dient er gesaneerd te worden.

Geprojecteerd op jaarbasis betekent dit een jaarlijks grondverzet van 20 miljoen kubieke meter of twaalf miljoen ton bodem en een te reinigen volume van 300.000 ton bodem of 20.000 vrachtwagens. Momenteel is er capaciteit om 65.000 vrachtwagens te verwerken. De Grondbank leverde maandag certificaten af aan bedrijven actief in de sector. Het gaat om bedrijven die grond reinigen of opslaan.

Wie bij die bedrijven grond afneemt, krijgt een bodembeheerrapport dat garandeert dat de aangeboden bodem voldoet aan de voorwaarden voor het beoogde gebruik. Nu zijn er elf van die bedrijven. Met het certificaat kunnen de bedrijven een erkenning aanvragen bij de Vlaamse minister van Leefmilieu. Met zo'n erkenning kunnen de bedrijven zelf bodembeheerrapporten afleveren.