Vlaanderen en Nederland pakken samen verontreiniging in Kempen aan

Vlaanderen en Nederland zullen samen een methodiek opstellen om de verontreiniging van de Kempen in de Belgische en Nederlandse provincies Limburg, Antwerpen en Noord-Brabant grensoverschrijdend aan te pakken.

Belga

Het project van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het Nederlandse Actief Bodembeheer de Kempen (Abdk) is maandag goedgekeurd door de stuurgroep van het Interreg-programma Benelux-Middengebied en kan rekenen op twee miljoen euro Europese steun, zo maakte Marc Vandeput, voorzitter van de stuurgroep, maandag bekend. Interreg is een Europees programma dat onder meer de samenwerking tussen grensgebieden wil bevorderen.

Studies hebben aangetoond dat er in de Vlaamse provincies Antwerpen en Limburg 490 kilometer weg is aangelegd met zink- en/of loodhoudende residu's, afkomstig van de verhitting van ertsen en de winning van steenkool in de regio. Als gevolg van de emissies van vluchtige metalen werd een oppervlakte van naar schatting 700 kilometer verontreinigd met zink, lood, cadmium en arseen. De lozing van afvalwater in oppervlaktewater heeft er bovendien toe geleid dat ook verschillende waterbodems sterk vervuild zijn.

Volgens Vandeput is een grensoverschrijdende aanpak aangewezen omdat de uitgestrektheid van het verontreinigde gebied onmogelijk met de klassieke bodemsaneringstechnieken kan worden opgelost. Het doel van het Interreg-project, dat in totaal op vier miljoen euro werd begroot, is het uitwerken van een consensus over de sanerings- en de beheersstrategie van de vervuilde regio. "De toepassing van de voorgestelde methodes en strategie zal ertoe leiden dat het milieu niet verder wordt aangetast, dat gezondheidsrisico's worden beperkt en dat de ontwikkeling van infrastructuur niet meer gehinderd wordt door deze verontreiniging", zo zegt Vandeput.

In het kader van het project zal in eerste instantie worden overgegaan tot de inventarisatie van de bestaande gegevens en kennis van de problematiek van de metaalverontreiniging in de Kempen, het opstellen van een grensoverschrijdende methodiek en het uitwerken van verschillende sanerings- en beheersscenario's.

"Het is niet de bedoeling om in het project over te gaan tot een daadwerkelijke sanering. Dat kan wel in een volgende fase, op basis van de kennis die het project oplevert", aldus nog Vandeput.