Premier verontwaardigd overbeschuldigingen De Crem

Premier Guy Verhofstadt heeft vrijdag na afloop van de zitting in de Kamer zijn verontwaardiging geuit over de handelwijze van CD&V-fractieleider Pieter De Crem. De eerste minister noch zijn kabinetschef of zijn kabinet ontvingen een antwoord van DHL op de brief van de regering van 29 september, luidt het in een mededeling.

Belga

Een antwoord van DHL zal de regering wellicht pas volgende week ontvangen. Regeringsonderhandelaar Steve Dubois en de voorzitter van het directiecomité van de Kanselarij, Wouter Gabriëls, ontvingen ten vertrouwelijke titel enkel een intern DHL-document met "comments and questions", luidt het nog.

"Terwijl de federale regering door informele contacten het DHL-dossier in goede richting probeert te loodsen en de oplossingen aftast, poogt de fractieleider van de CD&V de goede afloop van het dossier te ondermijnen. Deze onverantwoordelijke houding brengt de jobs van honderden mensen in gevaar", besluit premier Verhofstadt.