De Croo vraagt advies Raad van State over voorstellen B-H-V

Kamervoorzitter Herman De Croo legt de voorstellen inzake de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor advies voor aan de Raad van State. Zodra het advies binnen is, maakt hij de wetteksten zo snel mogelijk over aan de commissie voor Binnenlandse Zaken.

Belga

Na die aankondiging van De Croo donderdagnamiddag verwierpen alle partijen de vraag van Gerolf Annemans om een voorstel terzake van zijn partij hoogdringend te behandelen. De gewone inoverwegingneming werd wel goedgekeurd.

Na afloop van het debat over de beleidsverklaring beklom Vlaams Blok-fractieleider Gerolf Annemans de tribune om de hoogdringendheid te vragen op het wetsvoorstel dat zijn partij deze week indiende over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Het voorstel is een letterlijke kopie van het Vlaams voorstel.

Na de vraag van Annemans kondigde Herman De Croo aan dat hij de wetsvoorstellen van de Vlaamse partijen en die van de PS, MR en cdH voor advies gaat voorleggen aan de Raad van State. Wanneer het advies binnen is, wil hij de wetteksten zo snel mogelijk voorleggen aan de commissie. De kamervoorzitter liet verstaan dat het niet gaat om een spoedadvies. Een gewoon advies moet binnen de 30 werkdagen binnen zijn.

CD&V-fractieleider Pieter De Crem nam akte van de verklaring van de kamervoorzitter dat de voorstellen na het advies meteen naar de bevoegde commissie verhuizen en stelde vast dat de VLD en de sp.a daarmee instemmen. Zijn partij vond het dan niet meer nodig om de hoogdringendheid te steunen. Enkel de leden van het Vlaams Blok steunden uiteindelijk de vraag.