Premier vraagt gematigd loonakkoord

Premier Guy Verhofstadt heeft de sociale partners donderdag in de Kamer opgeroepen om binnen enkele weken een voorzichtig loonakkoord af te sluiten. Samen met inspanningen van de regering moet dat zorgen voor een grotere concurrentiekracht. De eerste minister verklaarde dit met de ontslagen bij Opel Antwerpen op de achtergrond.

Belga

"Ik hoop dat de sociale partners zeer voorzichtig zouden zijn bij het afsluiten van een loonakkoord", stelde Verhofstadt tijdens zijn laatste repliek tijdens het kamerdebat. De premier verwees daarbij naar de ontslagen die bij Opel Antwerpen op stapel staan. "Er is in de automobielsector duidelijk een herstructurering bezig op Europees niveau".

Een gematigd loonakkoord moet er samen met een daling van loonlasten (500 miljoen in 2005) en goedkopere ploegenarbeid (80 miljoen) voor zorgen dat zoveel mogelijk banen gespaard blijven. "Het loonakkoord moet een troef zijn in plaats van een handicap", zei de eerste minister. Verhofstadt wil tevens dat de sociale partners de problematiek van de overuren en de werktijd aan de orde brengen.