Minister Patrick Dewael wil politieopleiding bijsturen

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael erkent de problemen bij de politieopleiding en wil dat er de nodige bijsturingen worden doorgevoerd.

Belga

Zo liet hij woensdag weten in een reactie op het evaluatierapport van de basisopleiding tot politie-inspecteur dat in De Morgen uitlekte. De minister heeft de Begeleidingscommissie voor de politiehervorming gevraagd de problematiek van de opleidingen te bespreken. Dat gebeurde op 1 juni. De resultaten van deze evaluatie worden besproken op een colloquium op 27 oktober met alle betrokkenen van federale politie, de lokale politie en de politiescholen.

Minister Dewael vindt intussen dat het centrale niveau bij de fedpol en de verschillende politiescholen elkaar moeten vinden in een geïntegreerde beheersstructuur. Binnen die structuur moeten uniforme afspraken worden gemaakt over kwaliteitsstandaarden en eindtermen.

De politiescholen moeten een vaste federale subsidiëring krijgen voor hun werkingskosten. Die subsidiëring mag niet exclusief van het aantal leerlingen afhangen. Dewael pleit voor een vast bedrag per school, aangevuld met een financiering afhankelijk van het leerlingenaantal. Patrick Dewael wil voorts beheerscontracten met de verschillende politiescholen. Dit zal een einde stellen aan de bestaande onzekerheid voor de politiescholen, en meer uniformiteit teweegbrengen.

De minister heeft tenslotte de federale politie de opdracht gegeven een regelgeving inzake de opleiding gevechtstechnieken. In bepaalde scholen zouden dubieuze gevechtstechnieken worden aangeleerd. Het doel van de regelgeving is dat enkel geweldstrainingen mogen worden georganiseerd die geïntegreerd zijn in de bestaande vormingsprogramma's of speciaal door binnenlandse zaken werden erkend. De basisopleiding inzake geweldsbeheersing moet dezelfde zijn voor gans de geïntegreerde politie.