20.000 volksverhalen op internet

Ruim 20.000 volkssagen uit Limburg en West-Vlaanderen zijn voortaan te raadplegen op internet. Binnenkort volgen er nog 40 tot 50.000 verhalen uit de rest van Vlaanderen.

Belga

Dat maakte professor Stefaan Top van de K.U.Leuven in Brugge bekend bij de presentatie van de volksverhalen uit West-Vlaanderen.

"Volksverhalen worden van generatie op generatie mondeling doorgegeven waardoor het als immaterieel erfgoed bijzonder vluchtig en zeer kwetsbaar is", aldus Top. Daarom hebben een team van studenten en andere medewerkers de volksverhalen vastgelegd. Via de website

worden ze voor het ruime publiek ontsloten.

Het project startte in mei 2002 en kreeg de naam 'Op verhaal komen'. Doel is de circa 70.000 volksverhalen op internet te plaatsen die het Seminarie voor Volkskunde aan de K.U.Leuven bewaart. Dat gebeurt met steun van de Vlaamse Gemeenschap en onder meer de provincies West-Vlaanderen en Limburg.

De internetversie bevat uitgebreide samenvattingen van de verhalen, maar de meeste persoonsnamen zijn omwille van de privacy verwijderd. Het is mogelijk om op een interactieve manier te reageren op de inhoud van de volksverhalen.

Behalve een internetversie verschijnen er ook sagenboeken. Het boek over de provincie Limburg verscheen bij Uitgeverij Davidsfonds. In het voorjaar 2005 verschijnt het deel over de provincie West-Vlaanderen. In de loop van 2006 moet de volledige reeks Vlaamse sagenboeken beschikbaar zijn.