Europese vakbonden beloven ECB loonmatiging in ruil voor lage rente

Een delegatie van het EVV (Europees Vakverbond, de koepel van EU-vakbonden) zal op 9 november aan de leiding van de ECB (Europese Centrale Bank) loonmatiging beloven. In ruil vragen de bonden van de ECB dat die de referentie-interestvoet op 2 procent houdt.

Belga

Het initiatief past in de discussie over de hoge olieprijzen. De ECB is zeer ongerust dat die hoge prijzen een inflatiespiraal op gang zullen brengen. Als de hoge olieprijzen de stijging meebrengen van de lonen en van andere prijzen, start een proces waarbij de ene verhoging de andere op gang brengt. De ECB heeft al duidelijk gezegd dat dan de interestvoeten in Europa omhoog zullen gaan, om de inflatie te bestrijden.

De vakbonden pleiten al jaren bij de ECB voor lage interestvoeten, om zo de economie en de investeringen maximaal te stimuleren. Sinds juni 2003 houdt de ECB haar belangrijkste interestvoet op 2,0 procent.

De vergadering van 9 november past in een halfjaarlijkse dialoog tussen de ECB, de EU-Commissie en het EVV. Het EVV wil nu deze dialoog versterken.

Ter herinnering: België is één van de weinige landen in de wereld waar de lonen automatisch worden aangepast aan de stijgende levensduurte (automatische loonindexering). In andere landen moeten de vakbonden met de werkgevers onderhandelen over loonsverhogingen ter compensatie van prijsstijgingen.