Aparte verkiezingen kosten partijen 7 miljoen euro

Wanneer men de uitgaven van de Vlaamse politieke partijen voor de federale verkiezingen van 2003 en de Europese en gewestverkiezingen van 2004 samentelt, komt men 7,1 miljoen euro hoger uit dan de uitgaven die ze in 1999 deden, toen de drie verkiezingen samen plaatsvonden.

Belga

Dat blijkt uit een analyse die onderzoekers van de Afdeling Politologie van de KULeuven in opdracht van de krant

De Tijd

uitvoerden op basis van de aangiften van de partijen. De campagnes van 2003 en 2004 samen kostten de Vlaamse partijen 24 miljoen euro. Die van 1999, de "moeder van alle verkiezingen" genoemd, toen dezelfde stembusgang plaatsvond als 2003 en 2004 samen, was 7,1 miljoen euro goedkoper, 16,915 miljoen euro.

Bij de stembusgang in juni dit jaar gaven het kartel VLD-Vivant en sp.a-spirit omgerekend 1,80 euro uit. CD&V/N-VA deed het proportioneel goedkoper met 1,40 euro per stem. Het Vlaams Blok gaf 1,07 euro uit en Groen! 66 cent.

De politologen vermoeden dat de zwaardere factuur van gescheiden verkiezingen een belangrijke, verzwegen reden is waarom partijen erop aandringen om federale en regionale verkiezingen te doen samenvallen.