Burgemeesters H-V zullen dossier splitsing B-H-V op voet volgen

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde zullen het dossier van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde op de voet volgen. Dinsdag wordt het op de provincieraad van Vlaams-Brabant aangekaart. Dat zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V) van Gooik in een reactie op de verklaring van vice-premier Patrick Dewael. Volgens Doomst lijkt die verklaring erop te wijzen dat men neigt naar een uitstel voor de splitsing.

Belga

Doomst zegt in een mededeling niet te kunnen aanvaarden dat het dossier naar het communautaire Forum zou verwezen worden, "waar gemarchandeerd wordt over de prijs voor de splitsing". De vraag vanuit de bevolking is een rechtmatige eis die gewoon de federale logica en de grondwettelijke bepaling uitvoert, aldus Doomst.

Hij wijst erop dat alle Vlaamse partijen in de federale meerderheid zich hebben verbonden om zonder uitstel het wetsvoorstel over de splitsing van B-H-V in het parlement in te dienen wanneer er geen oplossing komt vanuit de federale regering. "We zullen erop toezien dat de ondertekende belofte ook effectief wordt nagekomen", aldus Doomst.

De fracties zullen de komende week aangemoedigd worden om het wetsvoorstel effectief in te dienen. Op maandag 11 oktober zullen de burgemeesters de partijvoorzitters aan hun ondertekende belofte herinneren. Daarna zullen we de parlementsleden tot behandeling aanmoedigen. Desnoods volgen achteraf nog acties om tot spoed aan te manen, zo schetst Doomst het scenario.