Leo Peeters eist oplossing splitsing B-H-V op 12 oktober

Leo Peeters (sp.a), burgemeester van Kapelle-Op-Den-Bos en één van de voortrekkers van de burgemeestersactie in Halle-Vilvoorde voor de splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, eist dat premier Verhofstadt in zijn beleidsverklaring op 12 oktober duidelijk maakt op welke manier de splitsing gerealiseerd zal worden.

Belga

Peeters reageert daarmee op vice-premier Patrick Dewael, die zondagmiddag in De Zevende Dag had gezegd "dat de federale beleidsverklaring op 12 oktober niet mag afgerekend worden op het feit of er al dan niet een oplossing is voor de splitsing". Indien Verhofstadt er op 12 oktober niet in slaagt een aanvaardbare oplossing voor de splitsing voor te stellen, moeten de Vlaamse partijen volgens Peeters in de Kamer doorzetten met de wetsvoorstellen tot splitsing.

"Het gaat hierbij over de geloofwaardigheid in de politiek", aldus Peeters, die daarbij verwijst naar het engagement van de Vlaamse partijvoorzitters dit voorjaar om de splitsing na de verkiezingen onverwijld door te voeren. "De opmaak van de begroting waarnaar Dewael verwijst, is een jaarlijks gebeuren dat volledig losstaat van een belangrijke politiek dossier als de splitsing van B-H-V. Op 12 oktober willen we echt weten waar we aan toe zijn", aldus Peeters.