Burgemeester Lennik hekelt nieuw uitstel splitsing B-H-V

Willy De Waele, VLD-burgemeester van Lennik, reageert in een open brief aan vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) "verbijsterd" op diens verklaring in De Zevende Dag.

Belga

De Waele verwijt Dewael voorbij te gaan aan de verbintenis die op 13 mei werd ondertekend door de voorzitters van sp.a, VLD en Spirit, de minister-president van de Vlaamse regering, de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden en het Uitvoerend Comité van de Conferentie van de Burgemeesters van Halle-Vilvoorde.

De partijvoorzitters zijn toen tegenover de burgemeesters de verbintenis aangegaan om het kies- en gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde onverwijld na de verkiezingen van 13 juni te splitsen, zonder dat Vlaanderen hiervoor een prijs dient te betalen. Indien dit niet onmiddellijk gerealiseerd wordt, zullen hun fracties in Kamer en Senaat de door hen ingediende wetsvoorstellen onverwijld goedkeuren, zo citeert De Waele de verbintenis.

"Vóór de verkiezingen zei u dat het niet het juiste ogenblik was om de splitsing te vragen. Na de verkiezingen zou het wel kunnen. ... Door nu opnieuw een uitstel te bepleiten, blijkt u in de praktijk andermaal de waterdrager te zijn voor de Franstalige belangen ...", zo schrijft de burgemeester aan minister Dewael.