Maaseik start onteigeningsprocedure voor verwerving van gronden

Het stadsbestuur van Maaseik gaat een onteigeningsprocedure inzetten tegen zes families voor het verwerven van negen gronden. De onteigening is nodig voor de start van de bouw van het woonen winkelproject Kloosterbempden. In totaal gaat het om 95 are grond. De onteigeningsprocedure wordt ingezet bij hoogdringendheid omdat een aantal eigenaars niet akkoord gaat met de voorstellen van het aankoopcomité.

kdejager

BR>

Dat aankoopcomité vraagt de eigenaars of ze akkoord gaan hun gronden of huizen aan de stad in der minne te verkopen. Omdat een aantal eigenaars dat niet doet, wordt een gerechtelijke procedure ingezet bij de vrederechter tegen negen percelen en panden, eigendom van vijf families en één vennootschap. Het aankoopcomité mag ook een advocaat aanstellen die de stad zal vertegenwoordigen. De panden van vier gezinnen werden wel al verworven voor een totaalbedrag van 91.170 euro. Volgens schepen Vermassen is het niet uitgesloten dat enkele families in laatste instantie gaan beslissen hun gronden toch in der minne te verkopen aan de stad.

Volgens raadslid Hendrikx (Vivant) is het hele Kloosterbempdenproject nutteloos. Hij denkt dat het woon- en winkelproject in het centrum een slechte afloop gaat kennen. “Ik geloof er niet in,” zegt Hendrikx.“Te veel raadsleden stellen zich vragen bij het project. In de Bleumerstraat staan al tal van winkels en woningen leeg.” Volgens burgemeester Creemers is het goed dat wordt nagedacht over grote projecten. “Je moet je vragen stellen rond projecten. Ik denk trouwens dat de meeste raadsleden wel geloven in het nieuwe project.” Normaal gezien zouden in november van dit jaar de eerste bouwplannen gerealiseerd worden.