CD&V en N-VA voeren druk op rond Brussel-Halle-Vilvoorde

Federaal minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier Patrick Dewael (VLD) meent dat de federale beleidsverklaring van 12 oktober niet mag afgerekend worden op het feit of er al dan niet een oplossing is voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (B-H-V).

kdejager

BR>

"We moeten dit zo snel mogelijk oplossen, maar we mogen de kar niet overladen. Een geloofwaardige begroting 2005 is essentieel", aldus Dewael, die zondag in De Zevende Dag meedeelde dat in de begroting een gat van 3,6 miljard euro moet worden dichtgereden.

In een gezamenlijke mededeling met de co-voorzitters van de N-VA, Bart De Wever en Frieda Brepoels, herhaalt CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen dat VLD en sp.a enkele weken voor de Vlaamse parlementsverkiezingen van 13 juni een formeel engagement hebben ondertekend ten aanzien van de burgemeesters uit Halle-Vilvoorde. Beide partijen gaan ervan uit dat VLD en sp.a-Spirit zich aan de zeer duidelijke afspraak in het Vlaams regeerakkoord houden om uiterlijk bij de start van het parlementaire jaar wetsvoorstellen in Kamer en Senaat in te dienen over de splitsing van B-H-V.

De VLD steunt de verklaring van Dewael dat de begroting absolute prioriteit heeft in de federale regeerverklaring, maar wil tegelijkertijd dat de splitsing van B-H-V voor het einde van het jaar is geregeld.