Ex-sabena werknemers krijgen geen schadevergoeding van rechter

De 31 ex-Sabena-werknemers die voor de arbeidsrechtbank van Brussel een procedure hadden aangespannen tegen de Belgische Staat voor het niet-respecteren van het sociaal plan na het faillissement, kregen maandag van de rechter niet de verhoopte schadevergoeding.

Belga

Een deel van hun eis, tegen onder meer de Vlaamse en Brusselse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, het Vlaams en Brussels Gewest en het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen werd ongegrond verklaard. Hun eis jegens de Belgische Staat zal later individueel behandeld worden. De rechter haalde wel zwaar uit naar de auteurs van het sociaal plan van november 2001, dat het faillissement van Sabena moest verzachten. "Het plan laat te wensen over", luidde het.

Zo ging de Belgische Staat in het sociaal plan een reeks engagementen aan waarvoor ze niet bevoegd was, aldus de rechtbank. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om het toekennen van brugpensioen -dat in feite in een CAO moet gegoten worden- of het recht op outplacement en het toekennen van een activeringspremie.

Ook ontbreken er handtekeningen op het document en is het dus niet duidelijk wie zich engageert. In het plan is ook niet voldoende gepreciseerd wie met de uitvoering belast wordt. Al verwees de rechter ook naar de schriftelijke en mondelinge verklaringen van toenmalig minister van tewerkstelling Laurette Onkelinx, waaruit moet blijken "dat enkel de Belgische staat door middel van de regering zich verbonden heeft tot uitvoering van het sociaal plan".

Advocate van de Sabena-werknemers Riet Vandeputte: "In feite zegt de rechter dat het document niet rechtsgeldig was en ze dus juridisch niets kan doen".

De Sabena-werknemers die nog geld tegoed hebben, reageerden maandag teleurgesteld op het vonnis. Maria Vindevoghel: "we hadden liever van de rechter gezien dat ze de Staat zou veroordelen voor de zware flaters uit het sociaal plan".