Banksector verlengt staking tot vrijdag én zaterdag

Print
BRUSSEL - De bediendenvakbonden uit de banksector hebben donderdag tijdens een vergadering in gemeenschappelijk front besloten de aangezegde nationale algemene staking op 24 september aan te houden en zelfs te verlengen tot zaterdag 25 september voor die kantoren die op zaterdag open zijn.
BR>Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist de onmiddellijke toepassing van de 35-urenweek, het toekennen van een eenmalige premie die in de barema's moet worden opgenomen en een regeling voor het netelig probleem van de annualisering van de arbeidstijd. Bovendien wordt gevraagd dat compensaties worden voorzien voor het werken op zaterdag wanneer zou kunnen bewezen worden dat dit op economisch vlak absoluut nodig is.
De bonden hopen dat het publiek solidariteit zal betonen door tijdens de staking niet naar de bank te gaan en zelfs geen verrichtingen te doen. Ook wordt gehoopt dat andere sectoren als handel en distributie solidariteit betonen.