België voor Europees Hof in verband met telecomregelgeving

Print
BRUSSEL - De Europese Commissie brengt Belgie voor het Europees Hof van Justitie omdat ons land heeft nagelaten een Europese telecommunicatierichtlijn toe te passen, zo is donderdag bij het uitvoerend orgaan van de Europese Unie vernomen.
BR>Belgie heeft nog altijd niet de kostenberekeningsmethode, die door Belgacom moet worden toegepast, bepaald. Via deze kostberekeningsmethode kunnen de kostelementen voor de onderlinge verbindingsprijs bepaald worden. De nationale overheid en de Europese Commissie kunnen via deze methode uitmaken of de verbindingsprijs slaan op de werkelijk gemaakte kosten.
In geval van een klacht, kan de Commissie op basis van de gepubliceerde onderlinge verbindingsprijs ook uitmaken of er inbreuk is gepleegd op de Europese concurrentiewetgeving. De Europese Commissie heeft in het kader van de Europese kaderwetgeving voor de telecomsector momenteel tien inbreukprocedures tegen België lopen. Vijf zaken werden al voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg aanhangig gemaakt. De Commissie houdt de ontwikkelingen op de Belgische telecommarkt overigens nauwlettend in de gaten. Uit de sinds mei 1997 uitgebrachte vier verslagen van de Commissie over de vooruitgang van de nationale toepassing en omzetting van de Europese telecomregelgeving, blijkt dat ons land helemaal achteraan bengelt.
Sinds het jongste verslag uit november 1998 heeft België wel vooruitgang geboekt. Maar er blijven belangrijke problemen bestaan.