Shells wereldnieuws eindelijk verzwolgen

Print
MERKJAVIK - De Brent Spar ligt eindelijk toch op de zeebodem. Niet, zoals in 1995 de bedoeling was, op die van de Atlantische Oceaan, maar in Noorwegen, als fundering van een havenpier. Afgelopen zomer is begonnen met het storten van de onderdelen van het voormalige olieopslag- en overlaadstation in de haven van Mekjarvik. Dezer dagen is het laatste stukje verzwolgen door het water.
BR>De Brent Spar was in de jaren 1995 en 1996 regelmatig wereldnieuws. Het 14.500 ton metende drijvende vat van 141 meter hoog had zijn tijd gehad en eigenaar Shell wilde het, zoals in die tijd gebruikelijk, in de Atlantische Oceaan dumpen.
Greenpeace was woest. Bij metingen had Greenpeace ontdekt dat er nog 5.000 ton afgewerkte olie in het platform zat. Volgens Shell ging het om een fractie van die hoeveelheid. Maar Greenpeace had het publiek op zijn hand. Toen achteraf bleek dat Greenpeace onjuiste cijfers had verspreid over de hoeveelheid afval in de Brent Spar, was het tij voor Shell niet meer te keren. Het leek wel of de hele wereld het laten zinken van olieplatforms verfoeide.
Shell is nu, na vier jaar, van de Brent Spar af en bijna 1,6 miljard frank armer, een slordige 500 miljoen meer dan het oorspronkelijke plan zou hebben gekost.