Gids om 'eerlijk te winkelen'

Print
BRUSSEL - «Eerlijk en Groen Boodschappen Doen» is de naam van wat de eerste koopgids heet te zijn die achtergrondinformatie geeft over de sociale en milieu-aspecten van twintig courante producten en sectoren. Het boek is een initiatief van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) in Vlaanderen en van de Alternatieve Konsumentenbond in Nederland. In de gids wordt een overzicht geboden van hoe zo'n 120 bedrijven in beide landen omgaan met het milieu, artbeidsomstandigheden, biologische productie, genetische manipulatie, openheid, eerlijke handelspraktijken en dierenwelzijn. Het boek bevat info over het product zelf, de bedrijven en het hele produktieproces. Omdat volledigheid niet mogelijk is, besteedt het boek aandacht aan een 20-tal courante verbruiksgoederen waaronder bier, koffie, tandpasta, melk, jeans, tampons, wasmiddelen, verf, tabak, chocolade, computers, babyvoeding, vitaminepreparaten, suiker, terwijl ook de supermarkten in hun totaliteit worden belicht.
BR>Luidens OIVO-voorzitster Magda De Meyer is de gids niet alleen een sensibiliseringsinstrument, maar ook een drukkingsmiddel naar bedrijven toe om hun productie mens-en milieuvriendelijker te maken. De Meyer zei blij te zijn dat de regering de productinformatie wil verbeteren door een uniform stelsel van ecolabeling. Maar ook op het stuk van sociale labeling (zoals het Max Havelaar-label voor eerlijke handel) zou de regering volgens haar moeten zoeken naar een standaardisering en bredere verspreiding. «Voorlopig is het gebruik van labeling voor het bevorderen van consumptie verenigbaar met duurzame ontwikkeling nog onvoldoende ontwikkeld. In die context vraagt het OIVO de verdere steun van de huidige regering,» aldus De Meyer.
«Eerlijk en Groen Boodschappen Doen. Een gids voor verantwoord copnsumeren» kost 400 frank. Het kan besteld worden bij het OIVO, Ridderstraat 18 te 1050 Brussel (tel 02/547.06.43) of gekocht worden bij de Oxfam-Wereldwinkels vanaf eind september.