«Roken heeft slechte invloed op botmassa»

Print
LEUVEN - Roken heeft een negatieve invloed op de menselijke botmassa. Dat schrijven enkele K.U.Leuven-onderzoekers in het Tijdschrift voor Geneeskunde, hierbij verwijzend naar de resultaten van enkele internationale studies. Uit een der studies blijkt ondermeer dat volwassen rooksters al vanaf de menopauze een significant lagere botmassa hebben dan anderen. De kans bij hen op beenderfracturen is derhalve eveneens significant groter dan bij niet-rooksters. Ze pleiten er daarom voor om al bij jonge vrouwen aan rookpreventie te doen.
BR>Ook een tweede studie leert dat rooksters eens voorbij de menopauze te maken hebben met een groter botverlies dan niet- rooksters. Het bijkomend verlies zou zo'n 2% per 10 jaar bedragen wat resulteert in een significant groter aantal heupfracturen bij rokers.
De botmassa groeit vanaf de geboorte om bij de jongvolwassene een maximum te bereiken. Deze «piekbotmassa» blijft een tijdje aanhouden. Daarna zal bij iedereen de botafbraak iets groter zijn dan de botaanmaak en vanaf de leeftijd van 35 à 40 jaar resulteren in een netto botverlies.