Waals gewest staat nog dit jaar voor een besparingsoperatie

Print
Het Waals gewest is geenszins in staking van betaling. Daar werd donderdag op gehamerd door minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe en Waals minister van Begroting Michel Daerden. Beiden ontkenden informatie die in de Franstalige pers is verschenen. Wel is duidelijk dat het Waals gewest nog dit jaar voor een besparingsoperatie staat.
In juli maakten de onderhandelaars voor de vorming van een nieuwe Waalse regering bekend dat het Waals gewest in 2004 met een budgettair tekort van 118 miljoen euro kampt. Dat is onder meer te wijten aan meeruitgaven ter waarde van 79,4 miljoen euro (vooral in het departement landbouw toen dat nog in handen van José Happart was).

Om het gat van 118 miljoen euro te dichten, zou er 56 miljoen euro bespaard worden bij de verschillende departementen. De budgettaire kredieten zouden met 2 pct worden teruggeschroefd. Het gaat om een zware oefening vermits het kredieten op jaarbasis betreft en er vóór het einde van het jaar nog maar enkele maanden resten.

De beperking heeft vooral betrekking op facultatieve uitgaven. Personeelsuitgaven, schuldlasten en het Gemeentefonds zouden niet onder de maatregel vallen. Om te vermijden dat de bedragen die moeten bespaard worden toch zouden worden uitgegeven, werd een administratieve rondzendbrief opgesteld die een en ander blokkeert. De omzendbrief blijft van kracht tot de begrotingscontrole is goedgekeurd. Dat is voorzien voor half september.
"Dat alles is zeer klassiek. Tijdens de regeringsonderhandelingen zijn we overeengekomen hoe we het budgettaire gat gaan dichten. Dat zal gebeuren in respect voor de aangegane verbintenissen. Niemand wacht op een reglement over wat hem of haar toekomt. In elk geval is het Waals gewest niet in staking van betaling", aldus Daerden.

Volgende week dinsdag buigt de Waalse regering zich onder meer over de begrotingscontrole. Dat gebeurt niet in Namen, maar in een groene omgeving. De Waalse ministerraad heeft dan immers plaats in een kasteel nabij Thuin. Bedoeling is de dag te wijden aan de organisatie van de komende werkzaamheden.