"Hoofdbegunstigde stroomliberalisering is federale overheid"

Print
Niet alleen de elektriciteitsproducenten zelf, maar ook de federale overheid zijn de hoofdbegunstigden van de liberalisering van de energiemarkt. Dat zegt Jef Gabriels, de voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).
Gabriels baseert zich voor zijn uitspraak op een studie van de consumentenorganisatie Test-Aankoop. Die becijferde dat een gemiddeld gezin in Vlaanderen een jaar na de stroomliberalisering 50 euro per jaar meer moet betalen voor zijn elektriciteit. Hij verwijst ook naar de berekening van de CREG, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, waaruit blijkt dat de Vlaamse gemeenten door de liberalisering van de elektriciteit jaarlijks 250 miljoen euro en 100 miljoen euro door de liberalisering van het gas verliezen.

Gabriels wijst er evenwel op dat vooral de Vlaamse gemeenten slachtoffer van de liberalisering van de elektriciteit zijn geworden. Zo verliezen de lokale overheden door de liberalisering zo'n 80 miljoen euro en dat ondanks de invoering van de Elia-taks, zo luidt het.
"Dit toont onmiskenbaar aan dat de voormalige federale regering Verhofstadt I de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse burgers gebruikte om inkomsten te verwerven voor zichzelf en voor de producent en daarbij niet in het minst gehinderd werd door de toenmalige Vlaamse regering die een niet te missen voorzet gaf door zo snel mogelijk te willen liberaliseren", aldus nog Gabriels.
De VVSG-voorzitter hoopt naar eigen zeggen op "bezinning" vanwege de federale overheid, maar ook op de nodige compensaties naar de Vlaamse burgers en de Vlaamse gemeenten toe.