"Energieprijs voor meeste particuliere gebruikers gedaald"

Print
Minister van Energie Marc Verwilghen wacht op de resultaten van de bespreking van een studie van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) over de verschillende componenten van de elektriciteitsprijs in België en zijn buurlanden, om die te kunnen bespreken op federaal en gewestelijk vlak. Dat stelt de VLD-bewindsman woensdag in een reactie op de studie van Test-Aankoop over de liberalisering van de elektriciteitsmarkt.
Volgens Verwilghen is de energieprijs voor de meeste particuliere gebruikers gedaald. Deze vermindering van de prijs van de producenten is het gevolg van het beleid om deze producenten aan te zetten tot prijsdalingen, luidt het.

Er werden evenwel verschillende federale en regionale belastingen ingevoerd. Bovendien voorziet de wet van april 1999 in de mogelijkheid het inkomstenverlies van de gemeenten te compenseren met een extra belasting, aldus Verwilghen.
Deze verschillende belastingen vormen volgens de minister een niet te verwaarlozen deel van de eindprijs van elektriciteit voor particulieren en ondernemingen. De studie van de CREG wordt momenteel besproken binnen een werkgroep. De minister wacht op de resultaten ervan om ze te kunnen bespreken met de collega's op federaal en gewestelijk vlak.

Vlaams minister van Energie Kris Peeters (CD&V) heeft er "moeilijkheden" mee dat de Elia-heffing, zoals die momenteel voorligt, met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2004 in Vlaanderen wordt ingevoerd. Dat meldt zijn woordvoerder Luc De Seranno. Hij wijst er bovendien op dat de taksen waarvan sprake in de studie door Test-Aankoop voornamelijk federale heffingen zijn. De minister pleit voor een coherent energiebeleid. Hij wil daarover overleg plegen met het federale niveau om zo tot transparante energietarieven en -fiscaliteit te komen, aldus De Seranno.

Vlaanderen heeft volgens de minister zijn deel gedaan met de vrijmaking van de keuze van de leverancier voor de klanten. De markt vrijmaken is door het federaal vlak nog onvoldoende gebeurd, want er zijn te weinig producenten op de markt, luidt het.