Deel Tiens geboortebos verdwijnt voor verkaveling

Print
In Tienen moet het sinds 1988 aangelegd geboortebos aan de Anemonenlaan voor viervijfde verdwijnen om plaats te maken voor een woonverkaveling met 70 bouwpercelen. Als alternatief zal de stadsoverheid een nieuw 2,75 hectare groot wandel- en speelbos aanleggen in de bufferzone tussen dit toekomstig woongebied en industriezone.
Schepen van ruimtelijke ordening Marc Honorez (VLD) stelt begrip te hebben voor de commotie naar aanleiding van het gedeeltelijk verdwijnen van het geboortebos, maar wijst erop dat de aanplantingen niet onderhouden werden, de naamplaatjes verdwenen en het perceel verwilderde.
De realisatie van de nieuwe verkaveling is belangrijk in het licht van "Feed, Food, Health 016", het project waarmee Tienen nieuwe bedrijven wil aantrekken en waarvoor de stad ook nieuwe woongelegenheid moet kunnen aanbieden.