IMEC en VIL sluiten samenwerkingsakkoord

Het Interuniversitair Micro-Electronicacentrum (IMEC) uit Heverlee heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). Dat instituut werd een jaar geleden opgericht om de competitiviteit van de logistieke sector in Vlaanderen te versterken, met als hoofdopdracht het creëren, verzamelen en verspreiden van kennis voor de logistieke sector.

Belga

Een eerste samenwerkingsproject betreft het project Radio Frequency Tags. De RFtags zijn een soort elektronische etiketten die toelaten goederen op af stand te volgen. Het VIL wil concept en toepassingsmogelijkheden optimaliseren. IMEC wordt een actieve partner in onderzoeks- en prototypeprojecten in het domein van warehousing, goederentransport, intelligente verpakkingen, fleetmanagement.