Verkoop van LPG-installaties in wagens fors gestegen sinds januari

Print
Sinds het begin van dit jaar wordt 20 à 30 (op jaarbasis) procent meer wagens uitgerust met LPG dan vorig jaar. De stijging in de verkoop van LPG-installaties is een gevolg van de hogere brandstofprijzen. Maar de toename komt er ook na het rampjaar 2003 toen de markt ineenstuikte na het wegvallen van de installatiepremie.
Erwin Vandenberghe van de beroepsorganisatie BEL-LPG schat het aantal wagens die op LPG rijden, momenteel op 75.000 voertuigen. De markt van LPG-wagens leeft weer op nadat in 2003 het aantal wagens van circa 80.000 in 2002 naar 64.000 was teruggevallen. De heropleving is volgens Vandenberghe geheel te danken aan de verhoogde brandstofprijs. Toch zit de sector nog onder het niveau van 2001 (circa 78.500).

In 2001 beslisten de toenmalige ministers van Leefmilieu en Verkeer, Magda Aelvoet en Isabelle Durant, om een installatiepremie van 508 euro te geven aan eenieder die een LPG-tank liet installeren. De groene ministers hoopten het aantal wagens met LPG te verdubbelen van 2 naar 4 procent van het Belgische autobestand.
Het plan flopte. Het beoogde aantal werd nooit bereikt. Integendeel, toen in 2003 de premie wegviel, stuikte de markt van LPG in elkaar. Temeer omdat door een strengere reglementering op de installaties en de evolutie van de motoren, de installaties duurder waren geworden. Veel installateurs gingen failliet. Ruim 30 procent moest afhaken.

Sinds begin dit jaar groeit met de stijging van de olieprijzen de interesse voor LPG opnieuw. Een liter LPG kost maximum 0,39 euro tegen 0,921 euro maximum voor diesel en 1,11 euro voor benzine. Toch blijft het voor de LPG-sector moeilijk. Eerste probleem is dat de Belg steeds meer voor een diesel kiest. In tegenstelling tot benzinewagens kunnen dieselwagens achteraf niet omgebouwd worden voor LPG. Ook de aankoopprijs van een installatie blijft een hoge drempel voor veel kandidaten. Die kost momenteel 2.000 tot 2.500 euro.

Vandenberghe pleit voor de herinvoering van de premie maar vreest dat de overheid dat niet wil omwille van de Kyoto-normen. Dieselwagens stoten immers 10 procent minder CO2 uit dan LPG-wagens, omdat die laatste iets meer verbruiken. En het milieuverdrag van Kyoto eist dat elk land zijn CO2-uitstoot vermindert.
Vandenberghe betreurt dit want in het globale plaatje - als je rekening houdt met de uitstoot van roet en stikstofoxiden - blijft LPG stukken milieuvriendelijker dan benzine én diesel.