Kans op verhoogde ozonconcentraties

Print
Gisteren werden in alle 36 ozonmeetstations van de luchtmeetnetten van de drie gewesten hoge ozonconcentraties in de lucht gemeten.
In 11 meetstations werd daarbij de drempelwaarde van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht (microgram/m3) overschreden.
De overschrijdingen situeren zich in de oostelijke helft van Vlaanderen, in het Brussels Gewest en in het noordelijk deel van Wallonië. Zo waren er overschrijdingen in Dessel, Landen, Aarschot, Gellik en Hasselt.

Gelet op de weersvoorspelling voor dit weekend (warm weer maar met toenemende bewolking), zullen de ozonconcentraties minder hoog oplopen maar blijft de kans op overschrijding van de informatiedrempel reëel.
Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen, enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 20 uur. Iedereen wordt overigens aangeraden tijdens die periode langdurige fysieke inspanningen (bijvoorbeeld joggen) zoveel mogelijk te vermijden.