Aantal asielzoekers in België blijft constant

Print
Tijdens de eerste zes maanden van 2004 hebben 7.398 vreemdelingen een asielaanvraag ingediend, ongeveer evenveel als vorig jaar in dezelfde periode. Dat blijkt uit de cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).
In 2003 waren er in de eerste jaarhelft 7.410 asielzoekers, 12 meer dan nu. De instroom aan asielzoekers in België blijft dus ongeveer gelijk. De meeste asielzoekers geven aan dat ze uit de Democratische Republiek Congo komen. Met 745 aanvragen in de eerste helft van het jaar is onze ex-kolonie goed voor 10,1 procent van de asielzoekers. Het land gaat daarmee Rusland (8,4 procent) en Slovakije (5,3 procent) vooraf.

"De Dienst Vreemdelingenzaken behandelt alle aanvragen van mensen die zichzelf kandidaat-vluchtelingen noemen", verklaart Ann Publie, woordvoerster van de DVZ, dinsdag aan Belga. Het gaat dus om iedereen die beweert dat hij zijn land van herkomst ontvlucht is, omdat hij daar om politieke of sociale redenen vervolgd wordt. Vreemdelingen die uit EU-landen komen hoeven geen asielaanvraag in te dienen. Uit de cijfers kan dus niet worden afgeleid of de inwoners van de nieuwe lidstaten sneller naar ons land afzakken. De voorbije jaren heeft het aantal asielaanvragen in België altijd een duidelijk dalende tendens vertoond.

In Nederland, dat als voorbeeld diende voor de Belgische aanpak, is het aantal asielaanvragen wel spectaculair gedaald. De instroom tot en met juni bedroeg er volgens het NRC Handelsblad 2.889 asielzoekers. Een jaar eerder waren dat er nog 4.439.