Laatstejaarsstudenten willen baan met voldoende autonomie

Print
Studenten willen in hun toekomstige job een sterke autonomie en een goed evenwicht tussen werk en privé-leven. Dat zijn de twee belangrijkste waarden die ze naar voren schuiven.
Zo blijkt uit een onderzoek van de Vlerick Leuven Gent Management School bij 1.412 laatstejaarsstudenten aan alle Vlaamse universiteiten en hogescholen uit economische studierichtingen (industrieel ingenieur, psychologie en management). Naast de combinatie werk-privé en voldoende autonomie scoort ook werkzekerheid hoog. Eenentachtig procent zegt te dromen van een loopbaan in een organisatie die werkzekerheid biedt. Maar dat wil niet zeggen dat jongeren niet bereid zijn om hard te werken. Het belang van de job wordt hoger aangeslagen (46 procent) dan het belang van het gezin (28 procent), van vrije tijd (21 procent) en van engagement (5 procent).

Tegenover hun toekomstige werkgever willen de studenten een goede jobperformantie bieden, maar men is tegelijkertijd niet geneigd om flexibel te zijn in het aantal werkuren. Met andere woorden, overuren en weekendwerk mogen geen noodzakelijke voorwaarde vormen om goed te presteren. De meest aantrekkelijke sector voor laatstejaarsstudenten in de privé is de professionele dienstverlening (consulting, financieel advies en reclame). Daarna volgen telecommunicatie, distributie en logistiek en financiële dienstverlening. De sectoren overheid en onderwijs worden door ongeveer een derde van de studenten vermeld.

Hoewel de bevraagde studenten met een competitief diploma op de arbeidsmarkt terechtkomen, blaken ze niet van zelfvertrouwen in hun jobkansen. Minder dan de helft of 45 procent denkt snel werk te kunnen vinden.

Ongeveer de helft van de bevraagden (52 pct) droomt ervan manager te worden op een hoog niveau in een organisatie. Die categorie is bewuster bezig met loopbaanplanning en ook bereid tot meer flexibiliteit. Maar het is niet zo makkelijk om hen te houden. De meeste zijn niet van plan om langer dan één jaar bij hun eerste werkgever te blijven en beschouwen deze eerste ervaring als een opstapje naar meer en beter elders, luidt het.