N-VA wil bevoegdheden buitenlands beleid bij één minister

Print
De N-VA wil een Vlaams minister van Buitenlandse Aangelegenheden die bevoegd is voor buitenlandse betrekkingen, Europese zaken, buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking en culturele betrekkingen. Dat zegt partijvoorzitter Geert Bourgeois in zijn 11 juli-toespraak.
De Vlamingen moeten een rechtstreekse stem krijgen aan de Europese tafel, zeker voor de materies waarvoor Vlaanderen zelf bevoegd is. Maar ook nu reeds kan de Vlaamse regering haar eigen bevoegdheden maximaal benutten om Vlaanderen op de wereldkaart te zetten, aldus Bourgeois.

Een Vlaams minister van Buitenlandse Aangelegenheden die een aantal bevoegdheden groepeert kan doeltreffend werk maken van een Vlaamse vertegenwoordiging in alle Europese en internationale organen en kan bilaterale en multilaterale verdragen afsluiten, zo zegt de N-VA-voorzitter.
Bourgeois wil dat Vlaanderen zich manifesteert in Europa en de wereld via promotiecampagnes, diplomatieke kanalen en een fikse uitbreiding van de Vlaamse huizen, minstens in Europa. De N-VA pleit ervoor dat gezocht wordt naar internationale allianties met andere naties die binnen grotere staten de weg naar politieke zelfstandigheid ingeslagen zijn (Schotland, Catalonië, ...) en met kleinere EU-lidstaten (Baltische staten, Slovenië, Tsjechië, ....).
Voorts moet gestreefd worden naar een optimalisering van de verhoudingen tussen Vlaanderen en Nederland.