De Batselier roept politici op tot ondubbelzinnigheid

Uittredend Vlaams parlementsvoorzitter Norbert De Batselier heeft in het Brussels stadhuis zijn 11-julitoespraak gehouden. Hij riep op tot meer samenwerking tussen de Vlaamse partijen.

Belga

"De essentie van de politiek is het maken van beleidskeuzes, niet de optelsom van individuele wensen. In de politiek is niets onverdeeld negatief of onverdeeld positief. Een goed beleid kan maar als men vertrekt van de werkelijkheid. Politici moeten door een duidelijke en ondubbelzinnige boodschap vermijden dat er bij de bevolking plaats is voor percepties of misopvattingen."

De Batselier hield -in volle regeringsonderhandelingen over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering- een gematigde toespraak. In tegenstelling tot de voorbije jaren formuleerde hij geen communautaire eisen. Zijn toespraak stond in het teken van de politiek na de recente verkiezingsuitslag.

Verwijzend daarnaar zei De Batselier dat één thema -de huidige toestand van de Vlaamse deelstaat- steeds terugkomt in de commentaren op hetgeen er op 13 juni is gebeurd. Volgens de parlementsvoorzitter moet de huidige maatschappelijke en sociaal-economische toestand van Vlaanderen evenwel zeer genuanceerd beoordeeld worden.

Hij riep om zowel vanuit de oppositie als vanuit de meerderheid te durven zeggen wat positief is en wat negatief is en dus wat moet bijgestuurd worden. Het is belangrijk na te gaan wat er aan die pijnpunten moet worden gedaan. We moeten erop blijven hameren dat de essentie van de politiek het maken van beleidskeuzes is, aldus De Batselier.

Hij zei dat het de taak is van de politici om de realiteit te verduidelijken. De Batselier riep de politici daarom op tot een duidelijke en ondubbelzinnige boodschap. De burger heeft geen boodschap aan valse voorstellingen, noch aan euforismen en doemdenken. Hij heeft recht op een waarheidsgetrouw beeld waarom een bepaalde beslissing werd genomen, aldus De Batselier.

De parlementsvoorzitter riep de politici op een aantal afspraken te maken. We moeten de bevolking duidelijk zeggen dat we niet alles kunnen regelen of oplossen, maar dat we enkel de hoofdlijnen van een samenleving kunnen uitstippelen en dat het aan iedereen is om mee verantwoordelijkheid te nemen, aldus De Batselier.

Er moet volgens hem ook een afspraak onder de verschillende politieke partijen worden gemaakt om persoonlijk politiek gehakketak naar buitenuit te vermijden. Ook moet worden afgesproken op welke manier zal worden opgetreden in de media. Politici moeten niet verschijnen in de media met allerlei zaken die niets of nauwelijks iets met politiek te maken hebben, aldus De Batselier.