Gehandicaptenzorg kampt met tekort van 30 miljoen euro

Print
Het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap luidt de alarmklok. Er is in 2004 30 miljoen euro nodig om aan de verplichtingen te voldoen, in 2005 is er nood aan nog eens 50 miljoen euro. Zoniet dreigen de instellingen in december opnieuw de lonen niet meer te kunnen uitbetalen.
BR> Positief is dat de wachtlijsten in de sector stagneren en zelf lichtjes dalen.

Het Vlaams Fonds zorgt voor de uitbetaling van de gehandicapteninstellingen en hulpmiddelen voor personen met een handicap. Die uitbetaling is een moeilijke oefening. Er moeten niet alleen de maandelijkse voorschotten worden uitbetaald aan de instellingen -voor 80 pct gaat het om lonen-, nadien (30 maanden later) volgt dan nog eens de eindafrekening.

Doordat de Vlaamse regering haar facturen in de gehandicaptensector steeds voor zich uitschuift, zit het fonds nu met een serieus tekort. Voor de instellingen bedraagt dit qua voorschotten en voornamelijk afrekeningen 20 miljoen euro, plus nog eens 10 miljoen euro voor het verlenen van de hulpmiddelen (bijvoorbeeld rolstoelen). Voor 2004 betekent dit dus een tekort van 30 miljoen euro. Voor 2005 werd het tekort berekend op 50 miljoen euro. "Dat zijn geen extra werkingskosten. Dat is gewoon wat nodig is om aan onze verplichtingen te voldoen", aldus Gui Abrahams, voorzitter van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds.

Het Vlaams Fonds vraagt dan ook dat de Vlaamse regering dringend een duidelijk signaal geeft. Zoniet bestaat de kans dat een buffer die het fonds nu nog heeft om de voorschotten te betalen, moet worden opgeofferd aan de beloofde afrekeningen. Hierdoor dreigt zich te herhalen wat vorig jaar gebeurde: de instellingen zullen in december de lonen niet meer kunnen betalen.