Federaties Palliatieve Zorg vragen 14 miljoen euro extra

Print
De Vlaamse, Waalse en Brusselse Federaties voor Palliatieve Zorg willen in 2005 ruim 14 miljoen euro extra voor de intense stervensbegeleiding van terminale patiënten. Op dit ogenblik bedraagt het globale federale budget 74 miljoen euro. De federaties vragen dus een verhoging van 20 procent.
Palliatieve zorgen moeten mensen toelaten meer in hun vertrouwde omgeving te sterven. Wat dat betreft blijkt er de laatste jaren een gunstige evolutie te zijn. Zo nam het aantal mensen dat in het ziekenhuis overleed tussen 1993 en 2002 af, al gaat het nog steeds om de grootste groep. Zo sterft de helft van de Belgen in het ziekenhuis, een op vijf thuis en nog eens een op vijf in een rust- of verzorgingstehuis.