Adellijke titel voor Annie Cordy, Tony Vandeputte en rector Oosterlinck

Print
Léonie Cooreman, bekend als actrice-zangeres Annie Cordy, mag zich voortaan barones noemen. De Brusselse artieste is één van de bekende Belgen die bij koninklijk besluit van 4 juli een adellijke gunst werd verleend.
 
Andere prominente figuren op de lijst adellijk gunsten die de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken dinsdagavond bekendmaakte zijn Tony Vandeputte, ere-afgevaardigd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), en professor André Oosterlinck, rector van de K.U.Leuven.
 
De lijst:
persoonlijke titel van barones:
* Léonie Cooreman (alias Annie Cordy), zangeres-actrice;
* Francine de Nave, hoofdconservator van het Museum Plantin Moretus in Antwerpen;
* Karin Gerard, gewezen voorzitster van de Hoge Raad voor Justitie;
* mevr. Elisabeth Lhoist, weduwe van Jean Berghmans.
* mevr. Tony Martens, weduwe van Jan Baert, voorzitster van de uitgeversgroep Concentra.

persoonlijke titel van baron:
* prof. Marcel Crochet, rector van de U.C.L.;
* prof. Jean Cuvelier, voormalig verantwoordelijke en chirurg in het O.L.Vrouwziekenhuis Aalst;
* prof. Pierre de Maret, rector van de U.L.B.;
* prof. Koen Lenaerts, rechter in het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen;
* prof. André Oosterlinck, rector van de K.U.L.;
* Jean-Pierre Berghmans;
* Jacques Planchard, eregouverneur van de provincie Luxemburg;
* Tony Vandeputte, ere-afgevaardigd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen;
* Eric van Weddingen, gewezen Koninklijk Commissaris voor de Harmonisatie en de Vereenvoudiging van de Fiscaliteit en ere-volksvertegenwoordiger.

persoonlijke titel van baron en barones:
* de heer en mevrouw François Duesberg-Martens, stichters en conservators van het "Musée François Duesberg" (museum voor sierkunsten) in Bergen.

persoonlijke titel van ridder:
* Robrecht Dewitte, medestichter en afgevaardigd bestuurder van Musica Antiqua (Brugge).

erfelijke adeldom:
* Vincent en Jacques Berghmans, eigenaars en bestuurders van de Groep Lhoist, mecenassen.