Vlaams Blok vraagt voorzitterschap Vlaams Parlement

Print
In een open brief roept Filip Dewinter de Vlaamse parlementsleden namens de Vlaams Blok-fractie op om de kandidatuur van Marijke Dillen als voorzitster van het Vlaams Parlement te steunen. Het voorzitterschap van het parlement wordt best losgekoppeld van de regeringsondehandelingen en moet aan de oppositie toekomen, zo vindt de partij.
Dewinter verwijst in de brief ook naar berichten dat "op het secretariaat-generaal van het Vlaams Parlement en in de verschillende fracties allerlei scenario's bestaan om de parlementaire macht van het Vlaams Blok in te dammen". Hij benadrukt dat het niet de bedoeling van zijn partij is om de parlementaire werkzaamheden plat te leggen of om te filibusteren. "Het Vlaams Blok zal, net zoals in het verleden, op een actieve maar positieve manier oppositie voeren", luidt het.