Toenemend luchtverkeer is grote bedreiging voor milieu

Print
De constante toename van het luchtverkeer is één van de grootste milieuproblemen van het moment en het betekent een serieuze bedreiging van het mondiale klimaat.
Dat blijkt uit een maandag gepubliceerde studie van John Whitelegg en Howard Cambridge van de Britse universiteit van York, in opdracht van het milieu-instituut van Stockholm (SEI).
In de voorbije twee decennia is het aantal vluchten verdubbeld, terwijl het aantal gevlogen kilomters zelfs verdrievoudigd is. De sector veroorzaakt nu al 300 miljoen ton broeikasgassen. En de stoffen die in hogere luchtlagen worden vrijgelaten zijn zelfs driemaal schadelijker dan de andere. Daarom wordt aangenomen dat tegen 2050 ongeveer 15 procent van de broeikasgassen voort zal komen uit het luchtverkeer. Momenteel bedraagt dat aandeel één tot twee procent.

Voor de volgende 20 jaar wordt voor het luchtverkeer een jaarlijkse toename met drie tot zeven procent verwacht. De goedkope vluchten en de constante toename van het vrachtverkeer per vliegtuig zijn de voornaamste oorzaken hiervan.
Whitelegg benadrukt dat de groei van de luchtvaartsector gevoed wordt door overheidshulp en belastingkortingen. Volgens de Britse onderzoekers moeten er milieubelastingen geheven worden, zodat de prijs van de vluchten "de ecologische realiteit weerspiegelt". Dat staat te lezen in een model, dat door de wetenschappers werd uitgetekend, en aangeeft hoe we de volgende 30 jaar moeten met het luchverkeer om moeten gaan.

De wetenschappers hopen het treinverkeer weer aan te moedigen voor afstanden beneden de 600 kilometer. Dit zou in het Verenigd Koninkrijk het aantal vluchten met 45 procent kunnen verminderen. "We hebben nu goedkope vluchten en één van de duurste spoorwegen ter wereld. Dat is een totaal verkeerde werkwijze. We moeten van het treinverkeer een kwalitatief hoogstaand alternatief maken.", aldus Whitelegg. Hij verwacht dat hij met zijn maatregelen de uitstoot van broeikasgassen in de sector tegen 2050 met 60 procent kan verminderen.