"Afrikaanse landen moeten aflossing schulden staken"

Print
Afrikaanse landen moeten de aflossing van hun buitenlandse schulden staken. Dat heeft een naaste adviseur van VN-secretaris-generaal Kofi Annan maandag gezegd.
Volgens de Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs, directeur van het Earth Institute van Columbia University in New York, zullen Afrikaanse landen er niet in slagen armoede en honger de kop in te drukken en een aanvaardbaar ontwikkelingspeil te bereiken zolang ze gebonden zijn aan de afbetaling van torenhoge schulden.

Sachs, sprekend op een conferentie ter bestrijding van honger die in Ethiopië wordt gehouden aan de vooravond van een top van de Afrikaanse Unie, raadt Afrikaanse leiders aan de betalingen gewoon op te schorten als de internationale gemeenschap hun schulden niet kwijtscheldt. De landen in zwart-Afrika hebben volgens de VN een totale schuldenlast van zeker 200 miljard dollar. De aflossing van de schuld en rentebetalingen slokken een flink deel op van de begroting van veel arme Afrikaanse landen.

Volgens Sachs is de kwijtschelding van schulden en het versterken van de ontwikkelingssamenwerking de enige manier om de armoede in Afrika op een effectieve wijze aan te pakken. Sachs wijst onder meer op het verslechteren van de voedselsituatie de afgelopen jaren in Afrika en de toenemende armoede.

VN-secretaris generaal Kofi Annan zei op de conferentie dat de afgelopen tien jaar nauwelijks vooruitgang is geboekt bij de bestrijding van honger en armoede in Afrika. Hij ging niet in op de oproep van Sachs, een vooraanstaande adviseur van de Verenigde Naties op het gebied van armoedebestrijding, om de aflossing van schulden te staken.