Griekenland en zes nieuwe EU-leden moeten flink besparen

Print
Het begrotingstekort van Griekenland en zes nieuwe EU-lidstaten is hoger dan drie procent. Dit hebben de ministers van Financiën van de Europese Unie officieel vastgesteld. Griekenland moet met spoed de situatie rechttrekken, de nieuwe landen krijgen meer respijt.
Zoals verwacht hebben de ministers geen 'vroege waarschuwing' uitgeschreven tegen Italië. Met 7,5 miljard euro eenmalige en structurele besparingen kan de regering-Berlusconi dit jaar nog 0,6 procent van het bnp besparen, voldoende om toch onder de drie procent-grens te blijven.

De Europese Commissie stelt wel dat voor 2005 bijkomende ingrepen nodig zullen zijn en dat ook streng zal worden toegekeken op de evolutie van de torenhoge Italiaanse overheidsschuld. Berlusconi van zijn kant liet na de vergadering weten dat hij de beloofde belastingverlagingen in 2005 zal realiseren.
Griekenland en zes nieuwe lidstaten (Cyprus, Tsjechië, Hongarije, Malta, Polen en Slovakije) zitten dieper in het rood dan Italië. Zij hadden vorig jaar een tekort groter dan drie procent. Daarom was voor hen een procedure onvermijdelijk.

Voor de zes nieuwe lidstaten kan die procedure geen gevolgen hebben. Zolang ze niet tot de euro-zone behoren, krijgen ze meer vrijheid.
Voor Griekenland is er wel een vaste timing om het tekort weg te werken. De Griekse regering heeft dit ook beloofd. Vermits het tekort voor een deel toe te schrijven is aan de Olympische Spelen, moet de correctie haalbaar zijn.