Jos Broekmans (Nitto) nieuwe Kamervoorzitter

Print
HASSELT - Toegegeven, het is niet zo'n 'groot' nieuws als de verloving van prins Filip, maar het is evenmin onbelangrijk. Jos Broekmans (48), voorzitter en afgevaardigd bestuurder van de Genkse kleefbandenfabrikant Nitto, is donderdagavond door de raad van beheer unaniem tot nieuwe voorzitter van de Limburgse Kamer voor Handel en Nijverheid verkozen. Broekmans volgt Paul Kumpen op, die het mandaat voorlopig had opgenomen, nadat Jan De Clercq een paar maanden eerder dan voorzien als voorzitter was teruggetreden.
BR>
Broekmans, geboren Hasselaar en getogen Lanakenaar, was door het bestuurscomité van de Kamer als enige kandidaat naar voor geschoven. De beheerraad heeft hem met unanimiteit tot voorzitter verkozen. Zijn mandaat gaat onmiddellijk in en loopt in principe tot eind 2003.
«En da's belangrijk, die unanimiteit,» zegt de nieuwe voorzitter. «Ik ben daardoor aangenaam verrast. Voor een dergelijk mandaat is het belangrijk op de steun van alle beheerders te kunnen rekenen.»
Broekmans zal de komende weken nader kennismaken met de werking van de Kamer, om daarna samen met de directie het beleidsplan voor de volgende jaren vorm te geven. Hij heeft ook al een paar concrete actiepunten voor ogen: «Het eerste is de uitbouw van de werking van de Kamer en het aanzwengelen van de groepsdynamiek, zeg maar het betrekken van de leden bij de praktische werking van de Kamer. Voorts vind ik dat de Kamer als werkgeversorganisatie (nog) meer naar buiten moet treden, naar het publiek en naar de beleidsverantwoordelijken toe. De werkgevers worden naar mijn mening nog teveel als een 'minderheid' bekeken. Daarbij wordt al licht vergeten dat werkgevers ook werknemers vertegenwoordigen - zonder afbreuk te willen doen aan de rol van de vakbonden.»
De Limburgse Handelskamer heeft met Broekmans een derde voorzitter in nauwelijks anderhalve maand tijd. Eind juli kondigde Jan De Clercq aan een paar maanden eerder dan voorzien terug te treden als Kamervoorzitter, om de financiële problemen bij zijn bedrijvengroep Champagne in Sint-Truiden het hoofd te bieden. Zoals bekend heeft Champagne een gerechtelijk akkoord aangevraagd (en verkregen). Aanleiding daartoe was het feit dat KBC de kredietkraan had dichtgedraaid. De Clercq werd voorlopig vervangen door ondervoorzitter Paul Kumpen. Kumpen blijft wel voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Kamers voor Handel en Nijverheid. In tegenstelling tot vroeger wordt dit mandaat losgekoppeld van de werking van de Limburgs Kamer.

Indrukwekkende carrière


HASSELT - Jos Broekmans werd geboren op 18 augustus 1951 en groeide op in Lanaken. In 1975 huwde hij met Noëlla Vanaeken, samen hebben ze één zoon (Björn, 22), student burgerlijk ingenieur.
Broekmans is zelf licentiaat in de scheikunde en bleef na zijn studies nog tot in 1979 met een onderzoeksmandaat aan de slag bij het Interuniversitair Instituut voor de Kernwetenschappen. Daarna begon hij als productontwikkelaar bij het toen nog jonge Japanse bedrijf Nitto, dat in 1974 in Genk werd opgericht. Broekmans werkte toen mee aan de ontwikkeling van een heel gamma nieuwe beschermfolies.
Vanaf 1984 ging de ster van Broekmans bij Nitto snel rijzen. In 1984 werd hij benoemd tot technisch manager, twee jaar later was hij al algemeen directeur verkoop en marketing. Broekmans stroomlijnde in die functie de commerciële organisatie in Europa: de groepsomzet van Nitto steeg in die periode van 1,9 tot 4,6 miljard.
In 1992 stapte Broekmans in de raad van bestuur van Nitto Europe, vier jaar later was hij er voorzitter en afgevaardigd bestuurder. Tegenwoordig staat Nitto voor een omzet van ruim 5 miljard frank, en stelt het bedrijf ongeveer 600 mensen tewerk.
Het bedrijf produceert kleefbanden en beschermfolies voor de industrie, maar staat bij het brede publiek vooral bekend als sponsor van landskampioen KRC Genk. Broekmans is ook lid van de raad van beheer van de voetbalclub.