Open Bedrijvendag voor de Limburgse starters

Print
HASSELT - In het kader van de Open Bedrijvendag op 3 oktober stelt de Kamer voor Handel en Nijverheid van Limburg haar gebouw in Hasselt ter beschikking van startende Limburgse ondernemingen. De actie gebeurt in samenspraak met Generale Bank en VDAB.
BR>Het 'Huis van de Limburgse Starter' geeft jonge bedrijven de kans zich aan het publiek voor te stellen en om vacatures te verspreiden en te verzamelen.
Van de 1.200 nieuwe vennootschappen die tussen januari '97 en december '98 van start gingen in Limburg worden er slechts een 5-tal toegelaten in het gebouw van de Kamer. De rest wordt opgenomen in een startersrepertorium dat per bedrijfssector een overzicht geeft van de nieuwe activiteiten met de vermelding van nuttige contactgegevens en vacatures. Die worden tevens door de VDAB verzameld en verspreid.
Tijdens de Open Bedrijvendag zullen de dienstenpartners aanwezig zijn in het 'Huis van de Limburgse Starter'. Bezoekers kunnen bij hen terecht voor informatie over de inschrijving in het handelsregister, de haalbaarheidsstudie, de vennootschapswetgeving, de financiering van projecten en de mogelijke subsidies. Generale Bank geeft aan geïnteresserden daarover een computersimulatie mee.