Telefoontarieven feller onder druk

BRUSSEL - Het BIPT (Belgisch Instituut voor Post- en Telecommunicatiediensten) heeft een systeem uitgewerkt dat nagaat of de concurrenten van Belgacom niet te veel betalen voor hun verbinding met het Belgacom-netwerk. Deze zogenaamde 'interconnectietarieven' zijn in België hoger dan in het buitenland en belemmeren een prijzenslag in de sector. Zoals bekend krijgt Belgacom hiervoor bergen kritiek van de andere telefoonmaatschappijen en consumentenorganisaties. Begin oktober verwacht het BIPT op basis van dit systeem kortingen met «een serieuze impact» aan Belgacom te kunnen opleggen. Het is dan aan voogdijminister Rik Daems om te beslissen hoe groot de tariefdalingen zullen zijn.
BR>
Belgacom heeft in juli zelf aan het BIPT voorgesteld om deze interconnectietarieven in het jaar 2000 te verlagen. Het BIPT zal nu aan de hand van het kostenmodel nagaan of deze suggestie realistisch is. Het model laat toe om voor elke operator een aantal variabelen in te voeren en zo berekeningen te maken. In feite gaat het om een systeem dat vooral de bedoeling heeft om op basis van statistische gegevens te bepalen of Belgacom al dan niet te veel aanrekent voor het gebruik van zijn netwerken.
Volgens administrateur-generaal Eric Van Heesvelde zullen de prijsdalingen in elk geval «een serieuze impact» hebben. De andere bedrijven die het netwerk en de diensten van Belgacom gebruiken, kunnen de kortingen dan immers doorrekenen aan hun klanten.
Het voorstel van Belgacom situeert zich volgens Van Heesvelde tussen 12 à 15 procent, maar zou best kunnen dat het BIPT daar geen genoegen mee neemt. Een vergelijking met Nederland of Duitsland leert dat een daling van tenminste 30 procent ons aansluiting kan geven bij dit peloton. De andere telefoonmaatschappijen hopen zelfs op kortingen tot 50 procent en denken dat het BIPT het voorstel van Belgacom zal verwerpen.
Anderzijds is het logisch dat Belgacom de miljarden die het in het netwerk investeerde, niet zomaar ten dienste van de concurrentie zal stellen.

Eindgebruiker


Een dossier dat nauw samenhangt met deze basistarieven voor interconnectie en waarover het Instituut eveneens een uitspraak moet doen, is dat van de niet-geografische nummers. Uitbaters van deze 0800, 0900 of 070-lijnen klagen erover dat zij hiervoor verschillende prijzen moeten betalen, terwijl de communicatie telkens via dezelfde netwerken loopt. Die verschillen stroken dus niet met de stelling van Europa dat de prijzen gebaseerd moeten zijn op de werkelijke kosten. De andere maatschappijen willen dat Belgacom, zoals in de buurlanden, de prijzen voor deze nummers gelijkmaakt met de basistarieven voor interconnectie. Op die manier zouden de prijzen voor eindgebruikers, die via andere telefoonmaatschappijen bellen, fors kunnen dalen. Bedrijven als InTouch maken hier nu al gretig gebruik van. Binnen enkele weken zal duidelijk worden hoe groot de hap uit de bestaande tarieven zal zijn.