Nummer overdragen kan vanaf 17 januari

Print
BRUSSEL -Vanaf 17 januari kan u hetzelfde telefoonnummer behouden als u van telefoonmaatschappij verandert. Dat heeft de Europese commissie beslist. De Commissie verwerpt formeel de vraag van ons land (in feite van Belgacom) om de invoering van de zogenaamde nummeroverdraagbaarheid uit te stellen. Het EU-bestuur kan zich wel vinden in een overgangssysteem dat op 17 januari van start gaat en uiterlijk op 1 mei vervangen wordt door een geautomatiseerde aanpak.
BR>Het BIPT, de regelgever voor de sector, en de telecomoperatoren werken nog aan de invulling van een aantal details.
De nummeroverdraagbaarheid is cruciaal voor de concurrentie op de telecommarkt: abonnees zullen immers pas van maatschappij veranderen als ze hun telefoonnummer kunnen meenemen. Op Europees niveau was overeengekomen dat nummeroverdraagbaarheid uiterlijk op 1 januari 2000 een feit moest zijn. België vroeg als enige EU-lidstaat uitstel, tot in mei. Belgacom riep daarvoor het probleem van de millenniumbom in en de complexe overschakeling naar een volledig geautomatiseerd systeem.
Intussen kwam het BIPT met het voorstel om, naar het voorbeeld van andere landen, met een tussenoplossing van start te gaan. Belgacom stemde daar in principe mee in, maar de EU-Commissie diende nog haar zegen te geven. Dat is nu gebeurd. De Commissie ontkracht de argumenten die Belgacom aandroeg voor een algemeen uitstel. Ze erkent wel dat het om een complexe zaak gaat die in alle landen met de nodige moeilijkheden en vertragingen gepaard gaat. Bovendien geeft het EU-bestuur toe dat 1 januari een ongelukkig gekozen datum is.